บทที่ 4

การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้นาน  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละชนิดมีการดูแลรักษาที่แตกต่างกัน
1. การดูแลรักษาจอภาพ   จอภาพ คือ ส่วนที่แสดงข้อมูลให้เรามองเห็น มีวิธีการดูแลรักษา ดังนี้  
1.1 ไม่จับหรือแตะที่จอภาพ 
1.2 ระวังไม่ให้วัตถุ หรือน้ำโดนจอภาพ
1.3  ไม่นำแม่เหล็กเข้าใกล้จอภาพ เพราะอาจทำให้จอภาพสีเพี้ยน  
1.4  ใช้ผ้าชุบน้ำ บิดให้แห้ง เช็ดทำความสะอาด 
1.5  ใช้ผ้าคลุมจอภาพ หลังใช้งานเสร็จ 
2. การดูแลรักษาแป้นพิมพ์  แป้นพิมพ์มีหน้าที่รับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์  มีวิธีการดูแลรักษา ดังนี้  
2.1 ไม่เคาะหรือ กดแป้นพิมพ์แรงๆ
2.2 ไม่ให้น้ำหกบนแป้นพิมพ์
2.3 ไม่กินอาหารขณะใช้งาน
2.4 ทำความสะอาดแป้นพิมพ์อยู่เสมอ ไม่ให้ฝุ่นจับ

3. การดูแลรักษาเมาส์  เมาส์ทำหน้าที่ชี้ส่วนต่างๆบนจอภาพ มีวิธีการดูแลรักษา ดังนี้  
3.1 วางเมาส์บนแผ่นรองเมาส์  
3.2 ไม่แกะลูกกลิ้งออกมาเล่น
3.3 ทำความสะอาดบริเวณลูกกลิ้งของเมาส์
3.4 อย่าเคาะเมาส์กับพื้นแรงๆ
3.5 ระวังไม่ให้เมาส์ตกกระแทกพื้น
4. การดูแลรักษาเคส  เคส คือส่วนที่บรรจุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดดิกส์  แผงวงจรหลัก  หน่วยความจำ  ซึ่งมีวิธีการดูแลรักษา ดังนี้  
4.1 ไม่ตั้งเครื่องไว้บริเวณที่มีแดดส่องถึง
4.2 ควรให้เครื่องอยู่บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ
4.3 ระมัดระวัง ไม่ให้น้ำ หรืออาหารหกใส่ตัวเครื่อง
5.การดูแลรักษาเครื่องขับแผ่นซีดี   เครื่องขับแผ่นซีดี  ทำหน้าที่อ่านแผ่นซีดี หรือเล่นแผ่นซีดีที่เราใส่เข้าไปเพื่อดู  การ์ตูน ฟังเพลง  มีวิธีการดูแลรักษา ดังนี้
5.1  ไม่กดปุ่มเปิด - ปิดเครื่อง ติดๆกัน
5.2 ใช้แผ่นซีดีที่สะอาด ไม่มีรอยขีดข่วน 
5.3 หมั่นใช้น้ำยาล้างหัวอ่านเครื่องขับแผ่นซีดีเป็นประจำ
6. การดูแลรักษาแผ่นซีดี   แผ่นซีดี ใช้บรรจุหรือเก็บข้อมูล  มีวิธีการดูแลรักษา ดังนี้  
6.1 ไม่ให้เปียกน้ำ
6.2 ไม่วางที่ร้อนจัด
6.3 ไม่ใช้มือจับด้านหน้าแผ่นซีดี และไม่ให้มีรอยขูดขีด
6.4 ไม่งอแผ่นซีดี
6.5 เก็บแผ่นซีดีในกล่อง เพื่อป้องกันฝุ่นละออง
7. การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์   เครื่องพิมพ์  ทำหน้าที่พิมพ์ข้อมูลที่เป็นข้อความ หรือรูปภาพ ออกมาทางกระดาษ มีวิธีการดูแลรักษา ดังนี้  
7.1 ปิดสวิตช์ทุกครั้ง หลังใช้งาน
7.2 หากกระดาษติด อย่าดึง หรือ กระชากกระดาษออก
7.3 ใช้ผ้าคลุมหลังใช้งาน เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 
ข้อตกลง ในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกัน
1. ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไม่เคลื่อนย้ายบ่อย
2. หากเกิดปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ แจงครูหรือผู้ดูแลให้ทราบ 

การทำความสะอาดอุปกรณ์ภายนอกของคอมพิวเตอร์


การทำความสะอาดภายในเคสของคอมพิวเตอร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น