ผู้จัดทำ


นายชนายุทธ นาเมือง 

ชั้น ปวส.2  แผนก สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายชัยยา  สระแก้ว

                                              ชั้น ปวส.2  แผนก สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                      

                                                           ครูที่ปรึกษา 


                                นางสาวพัชราภรณ์  ตรุษเพชร สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น